Ga naar de content
bg bg bg

De werkgroepen Hybride werken en Bovenwettelijke sociale zekerheid hebben hun advies gegeven aan de partijen bij de Cao SGO en de Cao Gemeenten. De adviezen worden onderdeel van de komende cao-onderhandelingen.

In de werkgroepen, ingesteld door het LOGA (Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden), zaten vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers. Het LOGA heeft beide adviezen in juli aanvaard. 

Hybride werken

Partijen hebben in de huidige cao procesafspraken gemaakt over thuiswerken (hybride werken). Er is onderzocht of er in de cao van 2023 nieuwe afspraken moeten komen over thuiswerken. Meer concreet is het volgende afgesproken:

“Partijen stellen vast dat de coronacrisis bij veel gemeentelijke werkgevers en medewerkers leidt tot een heroriëntatie op thuiswerken en hybride werken. Partijen onderzoeken gedurende de looptijd van deze cao welke ontwikkelingen spelen op het gebied van arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden inclusief de hoogte van de thuiswerkvergoeding voor de periode na 2022. Hierbij worden ook ontwikkelingen in wet- en regelgeving betrokken.”

Bovenwettelijke sociale zekerheid

In het cao-akkoord 2021-2022 is afgesproken een gezamenlijke studie te doen naar
de loondoorbetalingsverplichting en aanvullingen in de cao op de sociale zekerheid van
arbeidsongeschikte medewerkers. Het gaat hierbij om de bijdrage van de cao-afspraken aan zowel
inkomenszekerheid als aan de re-integratie van arbeidsongeschikte medewerkers. 

Delen