Ga naar de content
bg bg bg

In 2023 registreerde de Landelijke Klachtencommissie Ongewenst Gedrag voor de Decentrale Overheid (LKOG) 30 klachten, een stijging van 11 klachten ten opzichte van 2022. Deze toename wordt deels toegeschreven aan een groeiend bewustzijn onder medewerkers over hun rechten en de beschikbare meldingsprocedures.

Dat blijkt uit het Jaarverslag 2023 (pdf, 7 MB). De klachten gaan over discriminatie, seksuele intimidatie, pesten/intimidatie en agressie. Het verslag biedt een gedetailleerd overzicht van de klachten die zijn ingediend bij de decentrale overheid, de aard van de meldingen, en de trends en ontwikkelingen op het gebied van ongewenst gedrag op de werkvloer.

Over de LKOG

De LKOG bestaat uit een onafhankelijke commissie van experts. Zij behandelt alleen klachten van werknemers van aangesloten gemeenten, provincies, waterschappen, veiligheidsregio’s en andere organisaties. De activiteiten en resultaten van de klachtencommissie leest u ook in het jaarverslag.

Delen