Skip to main content
bg bg bg

De datum voor de tweede Algemene Ledenvergadering in 2021 is bekend: woensdag 1 december 2021 van 13.00 tot 17.00 uur. Reserveer deze middag alvast in uw agenda.

De Algemene Ledenvergadering (ALV) is het hoogste orgaan binnen de WSGO. Op deze ALV-agenda staat onder andere de begroting voor 2022 en de contributie voor 2022.

Het uitgangspunt van het bestuur van de WSGO is om deze vergadering fysiek te laten plaatsvinden in het midden van het land.