Ga naar de content
verschillende gekleurde handen in de lucht
bg wrapper 1 content pagina bg wrapper 2 content pagina bg wrapper 3 content pagina

De WSGO houdt een ledenraadpleging over de concept-arbeidsvoorwaardennota voor de komende cao-onderhandelingen. De onderhandelingen over een nieuwe cao beginnen na 15 september 2022. In de concept-arbeidsvoorwaardennota staan de uitgangspunten voor de WSGO en de VNG voor de onderhandelingen over een volgende cao.

De Cao Gemeenten en de Cao SGO lopen af op 1 januari 2023. WSGO-leden kunnen tot en met woensdag 31 augustus 2022 reageren. Het bestuur van de VNG en het bestuur van de WSGO stellen op 15 september 2022 de definitieve gezamenlijke arbeidsvoorwaardennota vast.

Cao Gemeenten en Cao SGO

De VNG en de WSGO onderhandelen tegelijk over de Cao Gemeenten en de Cao SGO. Deze cao’s bevatten dezelfde arbeidsvoorwaarden. De arbeidsvoorwaardennota is van VNG en WSGO samen, maar de VNG en de WSGO raadplegen ieder hun eigen leden. In de ledenbrief staat een nadere uitleg. Nadat het bestuur op 15 september 2022 de inzet heeft vastgesteld, kan de onderhandelingsdelegatie de onderhandelingen beginnen.

Voorstellen over onder andere hybride werken en bovenwettelijke sociale zekerheid

De conceptarbeidsvoorwaardennota bevat voorstellen voor hybride werken, bovenwettelijke sociale zekerheid, toelagen, duurzame inzetbaarheid, een aantal kleinere voorstellen over uiteenlopende onderwerpen en een financiële paragraaf.

Delen