Ga naar de content
bg wrapper 1 content pagina bg wrapper 2 content pagina bg wrapper 3 content pagina

In deze ledenbrief informeren wij u over het principeakkoord Cao SGO 2023 en de procedure rondom de ledenraadpleging.

In de ledenraadpleging kunnen gemeentelijke organisaties voor of tegen het akkoord stemmen. Reageren kan tot en met vrijdag 31 maart 2023 om 12.00 uur. Het WSGO-bestuur besluit op 6 april 2023 of de WSGO het akkoord bekrachtigt.

Het akkoord wordt definitief na bekrachtiging door de VNG, de WSGO en de vakbonden. VNG en WSGO stemmen de uitslagen van de ledenraadpleging en het besluit over de bekrachtiging van het akkoord onderling af.

Delen