Ga naar de content
bg wrapper 1 content pagina bg wrapper 2 content pagina bg wrapper 3 content pagina

De interactieve pdf van de Cao SGO 2020 is klaar. De pdf biedt de mogelijkheid voor snelle
navigatie tussen de verschillende hoofdstukken en artikelen van de cao.

De tekst van de cao was al eerder bekend en aangemeld bij het ministerie van SZW. Deze interactieve pdf staat ook op de website caogemeenten.nl.

De Cao SGO verschilt maar op een zeer beperkt aantal onderdelen van de Cao Gemeenten. Dit zijn voornamelijk redactionele aanpassingen die verband houden met de reikwijdte en de begrippen. In de leeswijzer staan de wijzigingen van de Cao SGO ten opzichte van de Cao Gemeenten.

Delen