Skip to main content
13:00
bg bg bg

De datum voor de WSGO Algemene Ledenvergadering najaar 2021 is bekend: woensdag 1 december, van 13.00 tot 17.00 uur. Reserveer deze middag alvast in uw agenda.

De Algemene Ledenvergadering (ALV) is het hoogste orgaan binnen de WSGO. De vergadering met alle leden van de vereniging is minimaal 1 keer per jaar. Op de ALV worden besluiten genomen die alle leden aangaan.

Het bestuur van de WSGO heeft nog niet besloten in welke vorm de ALV gaat plaatsvinden: digitaal of fysiek. Meer informatie over de ALV volgt in november 2021.